Họ và tên: Phạm Thị Tâm Chức vụ: Hiệu trưởng   Họ và tên:  Trần Ngọc Nguyện Chức vụ: Phó hiệu trưởng