Tổ KHXH: STT Họ tên Nhóm chức vụ 2 Lương Thị Bích Ngọc Tổ trưởng chuyên môn 3 Nguyễn Thị Hiền Giáo…