TT Lớp Họ tên phụ huynh Họ tên học sinh Ghi chú 1 7C Ông Đỗ Minh Tâm Đỗ Phan Minh Sơn Trưởng ban 2 7C Ông Trần Văn Đông Trần Đặng Hà My P. trưởng ban 3

Tổ KHXH: STT Họ tên Nhóm chức vụ 2 Lương Thị Bích Ngọc Tổ trưởng chuyên môn 3 Nguyễn Thị Hiền Giáo…

    Họ và tên: Vũ Thị Hoa   Chức vụ: Kế toán     Họ và tên: Đậng Thị Hiền Chức vụ: Thư viện     Họ và tên: Đặng Hương Ly Chức vụ: Nhân viên y tế

  Họ và tên: Phạm Thị Tâm Chức vụ: Hiệu trưởng   Họ và tên:  Trần Ngọc Nguyện Chức vụ: Phó hiệu trưởng