Tháng Hai 5, 2021 8:52 sáng
TT Lớp Họ tên phụ huynh Họ tên học sinh Ghi chú
1 7C Ông Đỗ Minh Tâm Đỗ Phan Minh Sơn Trưởng ban
2 7C Ông Trần Văn Đông Trần Đặng Hà My P. trưởng ban
3 8B Bà Đoàn Thị Thanh Hoa Trần Quang Khải Ủy viên

Danh sách ban đại diên PHHSDanh sách ban đại diên PHHS