Tháng Hai 5, 2021 8:34 sáng

Tổ KHXH:

STT Họ tên Nhóm chức vụ
2 Lương Thị Bích Ngọc Tổ trưởng chuyên môn
3 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Văn
4 Trương Thị Hồng Hoài Giáo viên Văn
5 Nguyễn Thị Thanh Mai Giáo viên Văn
6 Nguyễn Thị Tuyết Nga Giáo viên Văn
7 Lê Lan Anh Giáo viên Văn
8 Phạm Văn Thụ Giáo viên Mỹ thuật
9 Vũ Hồng Thám Tổ phó chuyên môn
10 Đặng Thị Lợi Giáo viên Âm nhạc
11 Trần Ngọc Minh Châu Giáo viên Tiếng Anh
12 Nguyễn Ngọc Huyền Giáo viên Tiếng Anh
13 Phạm Thị Thúy Nga Giáo viên Văn

Tổ KHTN

STT Họ tên Nhóm chức vụ
1 Đỗ Văn Ninh Tổ trưởng chuyên môn
2 Phạm Văn Ánh Tổ phó chuyên môn
3 Trần Minh Hòe Giáo viên Toán
4 Trần Thị Minh Thu Giáo viên Toán
5 Lê Thị Hạnh Giáo viên Hóa
6 Lê Hồng Nhung Giáo viên Sinh
7 Đinh Bá Quỹ Giáo viên Thể dục
8 Quách Thị Nguyệt Giáo viên Tin
9 Phạm Thị Hồng Giáo viên Thể dục
10 Trịnh Thị Hương Giáo viên Toán