Một năm bận rộn của các thày cô giáo và các em học sinh

Tháng Năm 12, 2017 9:19 chiều

Toàn trường đang khẩn trương tích cực chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị đón đoàn công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia và công nhận trường xanh. Sạch. Đẹp. An toàn trong năm học 2016/2017