Hình ảnh trường THCS Mỹ Thuận những ngày cuối năm

Tháng Hai 3, 2021 2:30 chiều

z2313112183492_39996ea0d10161aed7add9a7dcaf45bcz2313112107250_5e361e63114d7ce82de37b9823ac1439z2313112178459_8018cb7b0c38bef25b05114a5638bee2 z2313112181005_543fe56f3720232f83defc7df31327d5 z2313112374350_82ba589f6467fbce30e330fb345ca8d7 z2313112377578_cad19fc76c029b7f716bd7472f6a865d IMG_20210128_074402z2313112183492_39996ea0d10161aed7add9a7dcaf45bc