MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY KHAI TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

Tháng Chín 8, 2021 7:35 sáng

aa7bb22bc026a31cbd5b19a105dc6c1ac14e3f5c28cfba5f7fb9c5c7bdea5539d963ea223dfd4b37e0c3e59031fb8c3fd7755b57a4cb35a72e6840959b17e64ed02deb38860d4a7daef70acf6da29288e5ba36eebf7c281e2c009bddabf80e33IMG_3979IMG_3980IMG_3981IMG_3982IMG_3978