CV 287/PGDĐT-CTTT v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày quốc tế đa dạng sinh học, ngày đại dương thế giới, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và tháng hành động vì môi trường, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Tháng Sáu 9, 2021 9:01 sáng

CV_-_to_chuc_Thang_hanh_dong_vi_Moi_truong_huong_ung_Ngay_Moi_truong_the_gioi