Công văn 3273/UBND-VP

Công văn 3273/UBND-VP về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của UCV_thuc_hien_cac_nhiem_vu_trong_tam_nam_hoc_2020_2021_20200909035101796790_20200910030106438430_signed20200911082431 (1)BND huyện Mỹ Lộc

Thông báo số 3272/UBND- GDĐT

Thông báo số 3272/UBND- GDĐT về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mớiCong_Van_chan_chinh_2020-2021_202009090434313730_20200910022917362360_signed20200911081953_7ceaf929b7