Ngay từ đầu năm học nhà trường tập huấn đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6 và chương trình hiện hành định hướng hình thành phẩm chất năng lực học sinh đối với lớp 7,8,9

Tháng Chín 8, 2021 8:19 sáng

image_6483441image_6487327 (1)image_6487327